Jazyk:

Zameriavame sa na projektovanie, realizáciu a revíziu elektrických inštalácií a ich servis. Poskytujeme komplexné služby oblasti fotovoltaických systémov.

Kontaktujte nás


Ak vás zaujala naša ponuka služieb,
radi prekonzultujeme váš projekt.

+421 949 360 725

Projektovanie, realizácia a revízia elektroinštalácií

Realizujeme elektroinštalácie od prípravnej fázy cez projektovú dokumentáciu, samostatnú realizáciu až po odovzdanie diela s revíznymi správami, prípadne úradnými skúškami. Všetky práce zabezpeèujeme vlastnými pracovníkmi. Okrem kvality a efektivity kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a životné prostredie.

Fotovoltaické systémy

Na základe individuálneho posúdenia lokality vieme navrhnúť optymálne riešenie pre rodinné domy, bytové domy a investorov. Zameriavame sa na využitie slnečnej energie pomocou fotovoltaických panelov - návrh, inštalácia a údržba systému. Máme medzinárodne platný certifikát pre inštaláciu fotovoltaických systémov a spĺňame podmienky štátnych dotácii pre domácnosti.

Radi zodpovieme váše otázky +421 949 360 725